Verslag van de Ontmoeting in Berlijn tussen de partnergemeenten Berlin-Niederschönhausen, Wrocław en Dieren van 30 mei – 2 juni 2024.

Donderdag 30 mei vertrekken 11 gemeenteleden naar Berlijn. Uitgezwaaid door een aantal mensen. In Berlin-Niederschönhausen ontmoeten we ook de partners uit Wrocław. De reis gaat voorspoedig. Op het station Berlin Hauptbahnhof worden we al begroet door mensen uit Berlin- Niederschönhausen. Buiten het station breekt een wolkbreuk los. Gelukkig kunnen we schuilen, maar het blijft die middag regenen. De avond wordt doorgebracht in de gastgezinnen.
Vrijdag 31 mei brengen we een bezoek aan de Hernhutters gemeente – in Nederland bekend onder de naam Evangelische Broedergemeente – in Neukölln, een wijk in Berlijn.
Zij komen oorspronkelijk uit Tsjechië – een kleine gemeenschap van protestantse ballingen uit Bohemen – die in Duitsland mochten wonen en werken als ze een praktisch beroep hadden. We bezoeken de kerkzaal, wit en sober, zonder afleiding. Wit is een bepalende kleur, als teken van hoop. Het zijn hardwerkende mensen en zeer sociaal volgens de richtlijnen van de stichter Graaf von Zinzendorf We gebruiken in ‘Villa Rixdorf’ ‘ een warme maaltijd en bezoeken daarna o.a het museum van de Böhmische Herrnhuter en de Comeniustuin. Een groene oase. Het symboliseert een reis door een mensenleven, gebaseerd op de leer van Comenius, filosoof en pedagoog. Hij vond dat de mens de natuur en het land als een ‘Seelenparadies’ moesten zien en behandelen. Al jong werden kinderen met deze visie opgevoed en onderwezen. In ‘Villa Rixdorf’ genieten we ’s middags nog van Kaffee und Kuchen. Vermoeid maar voldaan keren we terug naar de gastgezinnen.
Zaterdag 1 juni De ochtend is ter eigen invulling. Er zijn mensen die naar ‘Schloss Schönhausen gaan en daar in het Schlosspark een wandeling maken. Het Humboldt Forum, een museum in het centrum van Berlijn is ook een interessant object. Het is gebouwd op de exacte locatie van het Berliner Stadtschloss, een historisch stadskasteel. Dit bouwwerk liep ernstige schade op in de Tweede Wereldoorlog en werd in 1950 opgeblazen op bevel van Walter Ulbricht, de partijvoorzitter in de DDR om plaats te maken voor het Palast der Republik, dat na de Wende ook weer werd afgebroken. Het gebouw is nu aan drie zijden in de oorspronkelijke architectuur van het Stadtschloss opgebouwd. Aan de kant van de oever van de Spree is de nieuwbouw een ontwerp van de Italiaanse architect Franco Stella.
’s Middags verzamelen we ons voor de Friedenskirche. Daar geeft Bettina Dusdal een uitleg over de geschiedenis van de bouw van de kerk. Onder het zingen van Ubi Caritas gaan we de kerk binnen. Daar legt Bettina uit hoe we het thema gaan uitwerken. We worden in 5 groepen verdeeld en in het Gemeindehaus werken we de thema’s uit. De thema’s zijn:
• Gottesdienstformen
• Wodurch wird Kirche glaubwürdig
• Alternative Nutzung von Kirchengebäuden
• Erwartungen der Geselschaft an Kirche
• Gemeindeakivitäten
Na de discussies in de groepen wordt plenair een samenvatting gegeven in de vorm van 5 bloemen, waar op de bloembladen de belangrijkste punten geschreven staan.
Om 17.00 uur is er een concert in de kerk door Rebekka Dusdal, viool en Debora Dusdal, klarinet.
Daarna vertrekken we naar het Haus der Familie, waar een Libanees buffet voor ons klaar staat. Na de heerlijke maaltijd delen de drie vertegenwoordigers van de drie gemeenten uit Berlijn, Wrocław en Dieren hoe men de toekomst ziet voor dit treffen. In oktober zullen we onderling contact hebben hoe we verder gaan. Een ieder zou het jammer vinden als de contacten verloren gaan. Van te voren is aangegeven dat het organiseren moelijker wordt i.v.m. leeftijd en het onderbrengen van de gasten bij gastgezinnen. Na afloop van de avond gaat een ieder weer naar het gastgezin.
Zondag 2 juni Om 11.00 uur is de afsluitende kerkdienst. De paaskaars vanuit onze gemeente wordt aangeboden aan de gemeente in Berlijn. Voorgangers zijn Bettina Dusdal en de nieuwe predikant Andreas Bertram. De huidige predikant Karsten Minkner neemt in juli afscheid en gaat met emeritaat. De tekst voor de dienst is Johannes 4: 16b – 21. Ook wordt het avondmaal gevierd.
Na de dienst wordt buiten koffie gedronken en nagepraat. Daarna vertrekken de Poolse gasten en om 16.06 uur vertrekken wij met de trein weer richting Dieren.

Jan Brouwer, Hannie Brouwer-Stronks, Chris van Gulyk, Geertruida van Gulyk-Kuiper, Christine Schellevis, Joop Schellevis, Ariënne Scholten, Menno Slagter, Kees Oldenburg, Hetty Plantinga, Klaas Pieter Plantinga.