Gemeente Contacten

De Protestantse gemeente Zuidoost- Veluwezoom onderhoudt sinds vele jaren een levende en warme relatie met twee kerkelijke partnergemeenten n.l. met de Lutherse Friedenskirche in Berlin-Niederschönhausen in Duitsland en de Evangelisch Lutherse kerk in Wroclaw in Polen. Jaarlijks is in het voorjaar in één van deze plaatsen een ontmoeting. Het doel van deze ontmoetingen is de wereld van de ander beter te leren kennen, zowel in kerkelijk als maatschappelijk opzicht.
Dit jaar 2024 heeft de ontmoeting met onze partnergemeenten in Berlijn plaatsgevonden in het weekend van 30 mei t/m 2 juni. Als thema voor deze ontmoeting is gekozen “Wie sehen wir die Zukunft unserer Kirche – Was kann jeder Mensch tun um die kirche lebendig zu halten? Brauchen unsere Gesellschaften noch die Kirche”.
Het contact met de gemeente in Berlijn dateert al vanaf 1979 en met Wroclaw sinds 1991. Veel is veranderd in de afgelopen jaren, zowel op politiek , maatschappelijk als ook op kerkelijk gebied. De komende periode gaan we ons bezinnen hoe en op welke manier we de komende jaren invulling gaan geven aan de contacten en ontmoetingen met onze partnergemeenten.

Informatie over de werkgroep en onze partnergemeenten is regelmatig te vinden in het kerkblad “Ingezoomd” en in de Nieuwsbrief.

Werkgroep Gemeentecontacten
Secretariaat: J.W. Brouwer
Tel: 0313-420396
Email: brostro@hetnet.nl