Kerkbalans

 

Actie Kerkbalans

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten. We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag.
Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missionaire projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten.

Daarom is er de Actie Kerkbalans.

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.

Bent u geen kerkelijk lid en wilt u toch bijdragen aan het in stand houden van de kerk en de activiteiten, dan kunt u een donatie overmaken naar

NL89 RABO 0373 7481 83 t.n.v. Prot.Gem. Zuidoost-Veluwezoom te Dieren-Laag Soeren-Spankeren

Inkomstenbelasting: aftrek periodieke giften

Er zijn twee soorten giften:
• Gewone giften: zijn aftrekbaar onder aftrek van 1% van uw drempelinkomen (uw gezamenlijke inkomen minus aftrek kosten eigen woning);
• Periodieke giften: zijn in tegenstelling tot gewone giften geheel aftrekbaar, dus zonder aftrek van een drempelbedrag.

Onze Protestantse gemeente ZO-Veluwezoom is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom mag u, zonder aftrek van 1% van uw drempelinkomen, bij de Aangifte Inkomstenbelasting uw jaarlijkse gift/bijdrage aftrekken onder de voorwaarde dat:
• de giften periodiek zijn (minimaal voor een periode van vijf jaar);
• er sprake is van een schriftelijke overeenkomst tussen de Protestantse gemeente ZO-Veluwezoom en u betreffende deze periodieke giften. Zo’n overeenkomst kan zonder kosten onderling worden vastgelegd in een formulier van de belastingdienst.

Als u gebruik maakt van de regeling voor periodieke giften betaalt u minder inkomstenbelasting, afhankelijk van de (hoogste) belastingschijf die bij u van toepassing is. Wellicht kunt u overwegen bij het vaststellen van uw jaarlijkse bijdrage hiermee rekening houden. De regeling ‘periodieke giften’ is het overwegen waard als u in het verleden bij aftrek van uw giften (incl. jaarlijkse kerkelijke bijdrage) onder of net boven de voor u geldende drempel uitkomt.
Als u van de regeling voor periodieke giften gebruik wilt maken, dan kunt u dit aankruisen op het toezeggingsformulier. Vanuit het kerkelijk bureau zal dan de penningmeester met u contact opnemen.

Als u meer wilt weten over deze regeling, kunt u contact opnemen met de penningmeester, liefst per mail.
Cor te Hennepe, penningmeester Protestantse Gemeente Zuidoost-Veluwezoom
e-mail: financienkerk@pgzuidoost-veluwezoom.nl

 

Nog meer weten?

Als u na lezing van het bovenstaande nog meer wilt weten, ga dan naar de website van PKN-Nederland. Hierop is ook een schenkcalculator opgenomen, waarmee eenvoudig is te berekenen wat het fiscale voordeel is bij een periodieke gift.
https://www.protestantsekerk.nl/geven/geef-een-gift
Direct naar de schenkcalculator? http://pkn.schenkcalculator.nl