Als we nou eens gewoon in vrede samenleven…?

Hebt u dat ook wel eens? Met die oorlogen die aan de grenzen van Europa woeden? Die het nieuws dagelijks beheersen? Dat je op z’n minst geneigd wordt om partij te kiezen? Vóór de een of tégen de ander? Dat je uiteraard hoopt dat het snel vrede wordt, maar dan liefst...

Lees meer

Gebed van de week 12-05-24

We voelen ons vaak verweesd God met alle spanningen die we in ons leven en deze wereld ervaren. Het gevoel er alleen voor te staan: onze onmacht is zo groot en onze kracht soms zo gering. Maar als een moeder zorgt U voor ons en bent U ons oneindig nabij. Uw zorg en...

Lees meer

Aankomende kerkdiensten

Stiltetuin en labyrint geopend

Stiltetuin en labyrint geopend

Op zondag 12 mei, aansluitend aan de dienst in de Ontmoetingskerk, is de stiltetuin officieel geopend. Bij de tuin komt informatie te hangen, maar ook een QR-code, zodat u weet wat de bedoeling is en welke symboliek in de tuin is te vinden. Wij hopen velen van u...

Lees meer

Wandelen en fietsen op Hemelvaart

We gaan we op Hemelvaart (9 mei) te voet en te fiets van Dieren naar Laag-Soeren. Een mooie wandeling en een mooie fietstocht zijn al uitgezet. Ellen Bollen en Ronald Heins verkneukelen zich ondertussen met het bedenken van opdrachten voor onderweg. Het belooft een...

Lees meer

Nieuwsbrief Werkgroep Kerk in Actie

Ons werk, samen met u. De Rudolphstichting zorgt, samen met een trouwe kerkelijke achterban, al meer dan honderd jaar ervoor dat Jeugddorp De Glind een plek is waar kinderen en jongeren in gezinsverband kunnen wonen, gewoon kind kunnen zijn en kunnen werken aan hun...

Lees meer

Nieuws van Werkgroep Kerk in Actie

Gift namens Projectkoor Dieren Er heeft een mooi concert plaatsgevonden door het Projectkoor Dieren onder leiding van Hans Schimmel op Palmzondag, 24 maart in de Ontmoetingskerk. De bezoekers hebben het zeer gewaardeerd. Na aftrek van de gemaakte kosten is het...

Lees meer