Kerkelijke gebouwen

 

​De Protestantse Gemeente Zuidoost-Veluwezoom staat midden in de samenleving en is gemakkelijk benaderbaar. Mocht u van een of meer bezigheden meer willen weten of wilt u een gesprek en/of informatie, schroom niet om contact op te nemen. U kunt ons ook opzoeken in onze gebouwen. In het rooster kerkdiensten en in de agenda kunt u lezen wat er te doen is wanneer. Er is een uitgebreid Activiteitenprogramma, waar iedereen aan mee kan doen, ook als u niet in Dieren woont.

Wilt u meer weten over verhuur van onze gebouwen

zie dan:  https://pgzuidoost-veluwezoom.nl/verhuur/

Ontmoetingskerk

De Ontmoetingskerk, staat aan de Admiraal Helfrichlaan 54 in Dieren. Het is een plek waar we zondags samen komen tijdens de eredienst om God en elkaar te ontmoeten. De plek ook waar alle dagen van de week mensen op allerlei gebied actief zijn en omzien naar elkaar, zowel in de directe omgeving als wereldwijd, diaconaal en pastoraal. Hoe verschillend het kerkenwerk zich ook in onze gemeente aftekent en hoeveel diversiteit aan activiteiten er ook is, we ervaren duidelijk dat er gemeenschap en ontmoeting is, met een maatschappelijke functie.

Petruskerk

Het kerkgebouw in Spankeren (de Petruskerk) staat markant en monumentaal in het dorp. De toren is eigendom van de burgerlijke gemeente Rheden. Het gebouw verkeert in goede staat en wordt jaarlijks gecontroleerd door de Monumentenwacht. Gebruik: erediensten. Voorts trouw- en rouwdiensten, vespers en enkele concerten. Direct aangrenzend en rondom de kerk ligt het kerkhof.

De Boskapel

Het kerkgebouw in Laag-Soeren ligt aan de rand van het dorp en is niet direct zichtbaar. Sinds 2004 is het als gemeentelijk monument aangemerkt. Gebruik: erediensten. Overig gebruik komt enkele keren per jaar voor. Het kerkgebouw wordt gehuurd en is eigendom van de stichting “Jut van Breukelerwaard”. In het bestuur van deze stichting zitten ook diverse gemeenteleden (op persoonlijke titel).

 

De Kerkhorst

Het kerkelijk ontmoetingscentrum De Kerkhorst  is in 1996 gebouwd en is zowel geschikt voor kerkelijke- als algemene activiteiten. Dit gebouw ligt naast de kerk en is in beheer bij een stichting waarin het College van Kerkrentmeesters en de Diaconie participeren. Het bestuur bestaat uit 5 personen: één kerkrentmeester, één diaken en drie gemeenteleden. Een en ander is statutair vastgelegd.