Kerkdiensten

Vieringen

Vieringen worden gehouden in de verschillende kerkgebouwen, de Ontmoetingskerk, de Petruskerk en de Boskapel. Vaak worden diensten gecombineerd gehouden in de Ontmoetingskerk of in de Petruskerk. Soms zijn er 2 vieringen, dan kan het zijn dat er ook een viering in de Boskapel is.

Kijkt u voor actuele informatie op :https://pgzuidoost-veluwezoom.nl/agenda/

Gastvrouwen/heren

Voor en na de dienst staat er een gastvrouw of gastheer in de hal van de kerk om mensen welkom te heten, om zo nodig vragen te beantwoorden over de gang van zaken in de kerkdienst en om mensen wegwijs te maken. Gasten worden uitgenodigd om koffie te blijven drinken en elkaar te ontmoeten in de Kerkhorst of in de hal van de Ontmoetingskerk.

Kerkvervoer

Is het voor u moeilijk om zelfstandig naar de kerk te komen, dan kunt u gebruik maken van kerkvervoer. Neemt u daarvoor contact op met Cees Rijksen via: kerkvervoer@pgzuidoost-veluwezoom.nl

 

Voor baby’s en peuters

Sinds advent is er geen wekelijkse creche meer tijdens onze kerkdiensten. Er wordt aan gewerkt om weer voldoende vrijwilligers beschikbaar te krijgen. Zowel in de Ontmoetingskerk als in de Kerkhorst zijn materialen aanwezig voor de opvang.

Kerk op Schoot-baby’s en peuters

Geen creche meer betekent niet dat we deze doelgroep loslaten. We beginnen weer met Kerk op Schoot. Hiermee vertellen we Bijbelverhalen aan baby’s, peuters en hun ouders en grootouders. Het aanspreken van de zintuigen is een belangrijk aspect en wordt gebruikt om aan te sluiten bij de leeftijd en ontwikkeling.

Kindernevendienst

Iedere zondag is er voor de kinderen van de basisischool leeftijd kindernevendienst. Er is in de dienst altijd een kindermoment, en daarnaast gaan de kinderen in een eigen ruimte aan de slag met het Bijbelverhaal en hebben daar een actief programma. En eens in de zoveel tijd is er een extra uitgebreid KND-XL programma.

Anders Vieren Diensten

Eens in de zoveel tijd worden er Anders Vieren-Diensten ingeroosterd. Deze diensten zijn veelal gericht op jeugd. Zo is er bijvoorbeeld de jaarlijkse Scholendienst, de Theaterdienst, Doop- en Zegendienst, Avondmaalscatechese dienst. Deze diensten worden doorgaans met en door jongeren en of ouders voorbereid en uitgevoerd.

Kliederkerk-basischoolleeftijd

Al bijna zes jaar werken we met verschillende geloofsgemeenschappen samen binnen het project Kliederkerk. Deze manier van samenkomen en vieren trekt vooral jonge gezinnen met kinderen in de basisschool leeftijd.

Soos-middelbareschool leeftijd

Jongeren hebben een eigen ruimte en komen enkele keren per maand tijdens de kerkdienst samen in hun eigen ruimte in de kelder.