Verhuur gebouwen

Ontmoetingskerk

Het is na overleg mogelijk om de kerkruimte en zalen te huren, bijvoorbeeld voor vergaderingen, diverse bijeenkomsten, condoleance bijeenkomsten, rouw en trouwdiensten. Tevens kan gezorgd worden voor consumpties en catering. Neemt u hiervoor contact op met de koster.

Johan Laurman
Tel: 06-22498272
Email: koster@pgzuidoost-veluwezoom.nl

De Kerkhorst

De Kerkhorst is het verenigingsgebouw van de Spankerense kerk. Het gebouw wordt echter voor veel meer activiteiten gebruikt en is daarmee een echt ontmoetingscentrum. In De Kerkhorst wordt vergaderd, maar bij voorbeeld ook gebridged en aan bloemschikken gedaan. Voor leden van de Protestantse
Gemeente Zuidoost-Veluwezoom is ontmoetingscentrum De Kerkhorst ook te huren voor familiebijeenkomsten. De Kerkhorst wordt eveneens voor condoleancebijeen­komsten verhuurd.

Voor reserveringen:
Melle Vos
Mobiel: 06- 53 70 84 62.
Email: kerkhorst@gmail.com

Petruskerk, voor kerkelijk gebruik

Jan Burgers
Tel. 0313-416504

Petruskerk, voor niet-kerkelijk gebruik

Bretta van Middelkoop-Slijkhuis (secretaris Stichting Dorpskerk Spankeren)
Tel. 0313-415356
Email: info@stichtingdorpskerkspankeren.nl

De Boskapel, voor niet-kerkelijk gebruik

Andrea Eikelenboom
Tel. 0313-427381
Email: eikelenboomandrea@gmail.com