God, loop voor ons uit
om een goede weg te wijzen.

Het leven is een avontuur dat we ongevraagd dienen aan te gaan, waarin we moeten kiezen welke wegen we willen bewandelen. Wat een zegen wanneer we daarin een betrouwbare wegwijzer mogen ervaren.

Sta achter ons,
als steun in de rug
en omarm ons als een vriend.

Waar zouden we zijn wanneer er niemand is die ons een duwtje in de rug geeft bij tegenwind? Die ons aanmoedigt op momenten dat we aarzelen en bij wie we ons geborgen kunnen voelen?

Wees onder ons
als we dreigen te vallen:
vang ons dan op.

Ik weet dat geen mens oud wordt zonder kleerscheuren, maar wat een opluchting dat tegenslag geen bodemloze put hoeft te zijn waarin je almaar verder zinkt. Word je opgevangen dan opent zich het perspectief om weer op te staan.

Woon in ons midden
en geef kracht voor alledag.

God laat zich ook kennen in de kleine dingen van het leven, zoals de schaterlach van een kind, het praatje met de buurman, het genieten van voorjaarsbloemen. Het geeft kleur en fleur aan de dag.

Sta om ons heen
als een muur die ons beschermt
tegen angsten en zorgen.

Een mens hoeft niet altijd sterk te zijn. Je kwetsbaarheid tonen maakt dat je toegankelijker wordt. Hulp vragen en schuilen bij een ander of de Ander kan beschermen én bevrijden.

Wees boven ons:
uw zon geeft ons warmte.

We mogen ons koesteren in het vertrouwen dat God het leven overziet en dat we geborgen zijn in het Licht.

Daarom bidden wij:

Verlicht ons met uw zegen,
vandaag en morgen.

Ga zo met ons mee
op al onze wegen.
Ga met ons mee.

(De zegenbede is overgenomen uit Woord en weg, oktober 2020)

 

Ouderenpastor Meinie Visser