Zondag 5 november 2023 van 19.00 uur – 20.30 uur in en rond de Petruskerk in Spankeren

De laatste jaren is er meer behoefte om overledenen gezamenlijk te gedenken. Verdriet verbindt omdat we samen zoeken naar troost en steun. Voor die nabijheid opent de Petruskerk op 5 november voor iedereen haar deuren.

De inloop is vanaf 19.00 uur en van 19.30 – 20.00 uur is er een programma met muziek en zang, een verhaal en een gedicht. Daarna is er een ‘lichtjesregen’ in de tent buiten. Daar kan iedereen kaarsjes aansteken om iedereen te gedenken die we in ons leven moeten missen.
U kunt ook een speciale grafkaars aansteken om op een van de graven neer te zetten. En in de kerk kunt u een naam in een gedenkboek laten kalligraferen om zo de herinneringen aan uw dierbaren levend te houden.

Voor koffie, thee en limonade wordt gezorgd.
Ook is er aandacht voor kinderen die een lichtje willen branden voor degenen die voor hen belangrijk zijn. Dat kan familie zijn maar ook huisdieren. Het gaat om hun belevingswereld.

Iedereen is van harte welkom. Dat de kerk voor alle dorpsgenoten een ontmoetingsplek mag zijn!