GEBED VAN DE WEEK
God,
Ik raak bevangen door de oorlog,
door de oorlogen in Israël, Oekraïne.
Het lijden is zo groot.
Wie stopt dit?
In ons eigen land
zijn we zoekend.
Wie moet ons land leiden?
Wie kan dat?
De leugen lijkt te regeren.
Ik bid U om
oprechte leiders die
recht doen.
U vraagt mij om recht te doen,
trouw te zijn
en ootmoedig te wandelen met U.
Wilt U wandelen met mij?
Amen
zondag 12 november 2023