Lieve God,
wat wil ik graag geloven
dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn.
En zo is het ook!

Er zijn tekenen van gulle goedgeefsheid
waarmee we elkaar het leven mogelijk maken.
Met humor omkleed,
met zachtmoedigheid en speelsheid
wordt het leven lichter.

Geef mij inspiratie, God, om er zó te zijn
voor anderen.
En als anderen er zo willen zijn voor mij,
laat me dan kunnen lachen
om mijn onhebbelijkheidjes.

God, het is niet dat ik de wereld vergeet,
de oorlogen, de klimaattop.
Maar zonder de lichtheid die er óók is
verlies ik mijn weerbaarheid.
Doe mij leven naar uw Licht.

Zondag 3 december 2023 – 1e advent