In het afgelopen jaar zijn we als kerkelijke gemeenten uit Spankeren, Laag-Soeren en Dieren Noordoost en Dieren samen gegaan in de nieuwe gemeente Zuidoost-Veluwezoom. En….we hebben ons pastoresteam versterkt met de komst van dominee Ronald Heins.
Samen bouwen we daarmee aan een mooie en vitale gemeente in onze woonplaatsen Dieren, Spankeren en Laag-Soeren.
We zijn een actieve gemeente waar veel wordt georganiseerd. Denk o.a. aan koffieochtenden, de kerkenmarkt, bazaar, MeVe-ontmoetingsmiddagen, diverse koren, pastorale zorg en natuurlijk onze wekelijkse zondagsdiensten. Dat kan dankzij heel veel vrijwilligers en onze dominees, kerkelijk werkers en koster(s) en natuurlijk hebben we daarbij onze kerkgebouwen nodig. Voor het o.a. kunnen betalen van onze professionele medewerkers en onderhoud van onze gebouwen is geld nodig. We doen daarom ook dit jaar weer een beroep op u tijdens de aankomende Actie Kerkbalans. Een jubileum: in 2024 vindt de Actie Kerkbalans voor de 50-ste keer plaats!

Dit jaar is de Actie Kerkbalans van 13 tot 27 januari. U ontvangt dan in uw brievenbus of email-box een uitnodiging voor (de toezegging van) uw jaarlijkse financiële bijdrage. Vrijwilligers zullen daarvoor weer enveloppen rondbrengen en deze bij u ophalen, tenzij …. u heeft aangegeven dat u de Actie Kerkbalans graag digitaal wilt ontvangen. Inmiddels ontvangen namelijk zo’n 220 leden de Actie Kerkbalans digitaal. Dat scheelt papier en veel tijd van vrijwilligers. Wilt u ook digitaal meedoen en heeft u zich hiervoor nog niet aangemeld? Dan kunt u dat doen via
financienkerk@pgzuidoost-veluwezoom.nl

Natuurlijk kunt u ook gewoon de Actie Kerkbalans op papier blijven ontvangen. Dan hoeft u uiteraard nu niets te doen en wacht u tot u het toezeggingsformulier, waarin u uw jaarlijkse financiële bijdrage kunt aangeven, in de bus ontvangt.
En oh ja, als u jaarlijks uw bijdrage voldoet, heeft u dan al eens gedacht aan een meerjarige (5 jaar) overeenkomst met onze kerk? U kunt op basis hiervan dan uw bijdrage aftrekken van de belasting. U kunt hierdoor voor hetzelfde geld meer aan de kerk bijdragen, want de fiscus betaalt mee. Meer weten? Mail naar financienkerk@pgzuidoost-veluwezoom.nl.
Met uw financiële bijdrage kunnen we ook in 2024 verder bouwen aan onze kerkelijke gemeente Zuidoost-Veluwezoom nu en in de toekomst.
U doet toch ook weer mee?

Namens de Commissie Geldwerving,
Dick Ottevanger