“Geroepen als profeet
zoals bloesem de lente roept.
Luister
nieuw bewustzijn”.

Lezen Jeremia 1:4-19 ‘De HEER richtte zich tot mij …’

Roeping
Jeremia is geen geboren profeet. Integendeel, hij wordt geboren in een priestergeslacht. Zijn vader is een priester. Je zou verwachten: zo vader, zo zoon. Maar dan klikt er een stem. God roept Jeremia tot een andere dienst, die van profeet. Het overrompelt Jeremia. Net als Mozes stribbelt hij tegen: ‘Ik ben geen spreker en bovendien nog jong.’ Maar God zet door. Wat Hij begint, geeft Hij niet op. Jeremia moet eraan geloven. Zijn bestemming wordt niet bepaald door zijn afkomst maar door zijn roeping. Hoe zwaar en moeilijk deze roeping ook zal zijn, God zal voor hem zorgen. Hij zal hem de woorden in de mond geven en ter zijde staan.

Psalm 91 van deze zondag zingt: ‘Wie Mij aanroept, geef ik antwoord, in de nood zal Ik bij hem zijn.’

Schikking
In vers 11 staat beschreven hoe God bij de roeping van Jeremia hem een amandelboom aanwijst. De amandelboom is de eerste boom in het Midden Oosten die na de winter bloeit.

Wij hebben wij bloesem gebruikt die op dit moment bloeit, Witte en roze prunus.

Basissymboliek
De lezingen komen uit de bijbelboeken Prediker en Jeremia. Het boek Prediker is toegeschreven aan koning Salomo. Het boek behandelt het thema van de vergankelijkheid van alles onder de zon en de zoektocht naar de zin van het leven. Het boek Jeremia is toegeschreven aan de profeet Jeremia. Het verhaalt vooral over de val van Jeruzalem en de ballingschap van het Joodse volk. Jeremia was een door God geroepen profeet die de boodschap van God verkondigde aan het volk van Israël. Hij was een kritische stem die waarschuwde voor de gevolgen van de leefstijl van het volk en opriep tot bekering en gehoorzaamheid aan God. Het bijbelboek vertelt hoe het volk de boodschap voor een betere toekomst negeerde. De boodschap van waarschuwing en oordeel werd vaak niet goed ontvangen, en Jeremia werd bespot en afgewezen.

Hoewel de boodschappen van Jeremia soms moeilijk en pijnlijk waren om te horen, bevatten ze ook hoop op herstel, vergeving en verlossing voor het volk van Israël. Donker en licht in één boodschap. We zijn voor de schikking uitgekomen op de bolvorm. Jeremia wees op broodnodige verandering van het leven op aarde om het in de toekomst beter te kunnen hebben. Zijn boodschap viel niet in vruchtbare aarde. Daarom is de bol in het begin van de Veertigdagentijd donkerbruin en wordt deze gedurende de veertig dagen groener: het licht dringt door. De combinatie tussen de teksten uit Prediker en Jeremia versterken het beeld van de ronde vorm; de kringloop van het leven en de holistische kijk op het leven zoals Prediker deze beschrijft.