Ons werk, samen met u.
De Rudolphstichting zorgt, samen met een trouwe kerkelijke achterban, al meer dan honderd jaar ervoor dat Jeugddorp De Glind een plek is waar kinderen en jongeren in gezinsverband kunnen wonen, gewoon kind kunnen zijn en kunnen werken aan hun toekomst.
In 1911 legde dominee Rudolph de basis voor het werk van de Rudolphstichting. Hij zei: “als kinderen buiten de samenleving dreigen te vallen, moeten wij een samenleving creëren waarin ze wél welkom zijn”. Vanuit deze gedachte werd Jeugddorp De Glind opgebouwd. Het concept gezinshuis kreeg vanuit De Glind voet aan de grond in heel Nederland. De opdracht van dominee Rudolph en zijn vereniging van diaconieën inspireert ons nog elke dag om te wensen en te werken voor uithuisgeplaatste kinderen.
Na ons bezoek aan De Glind hebben wij dit project in ons hart gesloten en wij gaan ervoor. Doen jullie ook weer mee?
We steunen De Glind nu financieel maar willen ook daadwerkelijk iets proberen te betekenen voor de kinderen daar.
Als werkgroep gaan wij hiermee aan de slag en wij houden iedereen op de hoogte via de bekende kanalen.

Een hartelijke groet namens de Werkgroep Kerk in Actie, Ria van Voorst-Lockhorst, publiciteit
Tel. 0313-413010 of e-mail: kerkinactie@pgzuidoost-veluwezoom.nl