Contact

Hieronder vindt u relevante adressen en de mogelijkheden om contact met ons op te nemen. Ook treft u informatie over onze nieuwsbrief en ons kerkblad Ingezoomd.

Kerkelijk bureau/ledenadministratie/bijdragenadministratie
Domeinlaan 2
6952 HB Dieren
Tel: 0313-416356
kerkelijkbureau@pgzuidoost-veluwezoom.nl
Openingstijden: vrijdag 9.00 tot 12.00 uur

Drukkerij:
Domeinlaan 2
6952 HB Dieren
Tel: 0313-416356
drukkerij@pgzuidoost-veluwezoom.nl

Koster;
Johan Laurman
Tel: 06-22498272
koster@pgzuidoost-veluwezoom.nl

Kerkvervoer:
kerkvervoer@pgzuidoost-veluwezoom.nl

College van Kerkrentmeesters
Jacob Kremer, secretaris
kerkrentmeesters@pgzuidoost-veluwezoom.nl
Cor te Hennepe, penningmeester
financienkerk@pgzuidoost-veluwezoom.nl
Werkgroep Kerkbalans
kerkbalans@pgzuidoost-veluwezoom.nl
NL89 RABO 0373 7481 83
tnv Prot.Gem. Zuidoost-Veluwezoom te Dieren-Laag Soeren-Spankeren

College van Diakenen
Rita Pol, secretaris
diaconie@pgzuidoost-veluwezoom.nl
Brian Colen, penningmeester
financien.diaconie@pgzuidoost-veluwezoom.nl
NL 75 INGB 0000 9628 50
NL 94 RABO 0313 6001 39

Scriba PG Zuidoost-Veluwezoom
Fred Haandrikman en Joke Hoevers;
kerkenraad@pgzuidoost-veluwezoom.nl

Studioteam Ontmoetingskerk
studioteam.ontmoetingskerk@pgzuidoost-veluwezoom.nl

Studioteam Petruskerk
studioteam.petruskerk@pgzuidoost-veluwezoom.nl

Nieuwsbrief PG Zuidoost-Veluwezoom
nieuwsbrief@pgzuidoost-veluwezoom.nl
Inleveren kopij uiterlijk de woensdag voor de uitgiftedatum.
Iedereen kan een gratis abonnement op deze nieuwsbrief krijgen. In principe wordt de nieuwsbrief alleen via de e-mail verstuurd, maar indien nodig kan er een papieren versie worden bezorgd.

Het Kerkmagazine Ingezoomd PG Zuidoost-Veluwezoom
ingezoomd@pgzuidoost-veluwezoom.nl
Ingezoomd verschijnt 6x per jaar
Abonnement Ingezoomd
Abonnementsprijs 2023: € 16,00 per jaar
Abonnementsprijs via PostNL: € 35,00 per jaar

Website PG Zuidoost-Veluwezoom
Edith de Lange,
communicatie@pgzuidoost-veluwezoom.nl

Contact

Heeft u vragen, neem dan met ons contact op:

communicatie@pgzuidoost-veluwezoom.nl