Kerk in Actie

Het werk van Kerk in Actie wordt uitgevoerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland te Utrecht. www.kerkinactie.nl

Wij zijn samen de kerk in actie
In actie voor de naaste; dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd.

Onze inspiratie
Wij weten ons geïnspireerd door Jezus Christus die wat er was, vijf broden en twee vissen, zegende en deelde met wie niets hadden. We voelen ons geroepen om te delen wat ons gegeven is: tijd en talent, aandacht en zorg, geloof, geld en goed. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.

Kerk in Actie heeft een aantal speerpunten, 5 thema’s.
– Huis-aan-huis-collecte Kerk in Actie
– Bijbel als levensbron
– Kerk in de minderheid
– Kinderen in de knel
– Op zoek naar veiligheid
– Kerken staan op tegen armoede

voor ColombiaDe werkgroep Kerk in Actie Protestantse Gemeente Zuidoost-Veluwezoom, onderdeel van landelijk Kerk in Actie, richt zich op een aantal taken, die we hieronder nader toelichten.

Duurzaamheid

Als werkgroep Kerk in Actie willen wij bijdragen aan een duurzame samenleving. Dichtbij maar ook ver weg. Duurzaamheid heeft vele aspecten, zoals vermindering van de CO2-uitstoot, het zuinig omspringen met grondstoffen, een schoon milieu maar ook met goede menselijke verhoudingen in onze omgeving en wereldwijd. De verandering van het klimaat krijgt op dit moment wereldwijd veel aandacht.

         
De Ontmoetingskerk en de Petruskerk zijn officieel benoemd tot Groene en Fairtrade Kerk. Er worden Fairtrade artikelen gebruikt zoals koffie, thee, suiker, H.A.wijn etc. en duurzame schoonmaakmiddelen.
Dit predicaat is uitgereikt vanwege duurzame acties uit het verleden, zoals het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de kerk. Ook zijn veel lampen in de kerk vervangen door spaar- en LED-lampen en zijn de pompen van de CV-installatie goed afgesteld, zodat de kerk niet meer constant wordt verwarmd; ook is dubbele beglazing aangebracht in de hal en kerkzaal.
Kerk in Actie (de landelijke organisatie) is op dit gebied actief met een aantal projecten, verzameld onder de naam ‘Fair Climate’ (of: ‘Klimaatplan’). Het Klimaatplan heeft als doel de CO2-uitstoot te beperken. Dit gebeurt door arme landen te helpen bij het ontwikkelen van alternatieve energie en door te kijken wat wij zelf kunnen doen aan de beperking van de uitstoot van schadelijke stoffen.

Project – ondersteuning door plaatselijke kerken

Om de twee á drie jaar kiezen we als plaatselijke werkgroep Kerk in Actie een nieuw project om acties voor te voeren en voor te collecteren. Nog dit jaar zijn wij actief voor het project Colombia, speciaal voor werkende kinderen in Colombia en met name in Bogotá. Hiervoor hebben wij 3 jaar actie gevoerd voor ouderen en kinderen in Moldavië. Wij ondersteunen onze projecten door allerlei acties te organiseren zoals: concerten, taartenactie, kerkmarkt, duurzame maaltijden. Tevens gaat een deel van de opbrengst van de diaconale collecte tijdens de 40-dagentijd naar dit doel. Momenteel zijn we bezig met de realisatie van een bio-diverse stiltetuin rond de Ontmoetingskerk.

Eindopbrengst Colombia
In de dienst op 14 januari 2024 waarin we het project ‘Çolombia’ hebben afgesloten is het totale spaarbedrag bekend gemaakt te weten € 25.091,43. Wat een prachtig bedrag. 

Info over Nieuw project van 2024
Er is dit keer gekozen voor het project ‘Jeugddorp De Glind’; de laatste projecten waren in Moldavié (Europa) en Colombia (Zuid-Amerika). We vinden het een uitdaging om dit keer in Nederland een project te ondersteunen. Eventueel te ondernemen acties: bezoek aan De Glind/wellicht samen dingen doen/Hollands buffet organiseren.

 

Giften vanaf januari 2024 zijn bestemd voor ons project Jeugddorp De Glind
Wilt u iets overmaken voor ons project gebruik dan de volgende informatie: rekeningnummer: NL75INGB0000962850 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerkgemeenschap Dieren onder vermelding van ‘Jeugddorp De Glind’.

 

Overige activiteiten

De werkgroep brengt ook andere projecten van Kerk in Actie onder de aandacht in het bijzonder wanneer daar op zondag een collecte voor wordt gehouden. Hiervoor worden Power Point presentaties getoond tijdens de kerkdiensten.

In de 40-dagentijd, een tijd van bezinning, is de werkgroep betrokken bij de oecumenische vespervieringen samen met de St. Eusebiusparochie en bij de Koffiestop na afloop van één van de vespers. In deze periode wil de werkgroep de bezinning op de eigen levenswijze bevorderen door middel van een veertigdagen-actie.
De werkgroep werkt regelmatig mee aan kerkdiensten. De werkgroep valt onder de diaconie.
Contact en informatie: Christine Schellevis, e-mail: kerkinactie@pkndieren.nl