Pastoraat

 

We willen als kerk een plaats zijn van geloof, hoop en liefde, waar iedereen zich welkom mag weten en zichzelf mag zijn. We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen in de gemeente meedoen en meedenken, want ‘de kerk’ dat zijn we samen. Zo is ook pastoraat, omzien naar elkaar, iets van ons allemaal.

Pastoraat, omzien naar elkaar, werkt als cement van de gemeente. Het maakt dat we met elkaar verbonden zijn en dat we als geloofsgemeenschap toekomstbestendig blijven.
Daarom zijn we op weg gegaan van aanbodgericht pastoraat naar ontmoetingspastoraat met als doel de onderlinge betrokkenheid te vergroten tussen gemeenteleden.

Onderling pastoraat wordt ingevuld door gemeenteleden die in het alledaagse leven, persoonlijk of in groepsverband, liefdevol omzien naar elkaar en naar anderen die dat behoeven, in de vorm van een gesprek, praktische hulp of een gebaar van meeleven, met als doel elkaar op te bouwen in geloof, hoop en liefde.

(klik op de afbeelding voor een vergroting)

Pastoraal team

Het Pastoraal Team is verantwoordelijk voor de coördinatie van het pastorale beleid van de gemeente. Dit team bestaat uit de voorzitter en de secretaris en minimaal vier ouderlingen (een voor ieder van de leeftijdsgroepen en een aanspreekpunt voor de proeftuintjes) en een van de pastores.

Pastoraal bezoek

Voor het krijgen van een pastoraal bezoek kennen we de indeling naar leeftijd en werken we vraaggericht, behalve bij het ouderenpastoraat. Als u graag bezoek wilt, dan vragen we aan u om dit zelf aan te geven. Dit mag ook door anderen gebeuren, maar dan is het wel correct om dat aan de betrokkenen te vragen.

  • Voor jeugd en jongeren is Jantine Groenewold, jongerenpastor, het primaire aanspreekpunt en hierbij hanteren we de leeftijdsgrens t/m 25 jaar.
  • De pastorale zorg voor de ‘middengroepen’ (26 t/m 81 jaar) is de verantwoordelijkheid van de beide predikanten waarbij zij dat doen op basis van een gebiedsindeling. Samengevat betekent dit dat aan ds. Frans Ort is toegewezen het gebied Dieren Zuid, het Dierense gebied ten zuiden van de Geitenbergerweg en ten oosten van de Harderwijkerweg, het dorp Laag-Soeren en de omliggende plaatsen Ellecom, De Steeg en Doesburg. Ds. Ronald Heins heeft de rest van Dieren en het dorp Spankeren onder zijn hoede. De predikanten worden hierbij ondersteund door ouderlingen.
  • Het ouderenpastoraat betreft de gemeenteleden vanaf 82 jaar. Dit geldt voor het crisispastoraat door ouderenpastor Meinie Visser en het ziek & zorgpastoraat door de ouderling ouderen. Het crisispastoraat en ziek & zorgpastoraat voor de ouderen jonger dan 82 jaar zal worden verzorgd door de predikanten en de ouderling middengroep.
    Het ouderenbezoek door bezoekmedewerkers valt onder aanbodgericht pastoraat. Het streven is om gemeenteleden die hier behoefte aan hebben minimaal 2x per jaar te bezoeken.

 

Naast het pastorale bezoekwerk hebben we verschillende onderdelen van het pastoraat ondergebracht in teams, die zich richten op specifieke pastorale taken. We kennen de volgende teams:

  • Welkomstteam: verwelkomen van nieuwe leden in de gemeente en hen desgewenst introduceren in de gemeente.
  • Felicitatieteam: bezoeken van gemeenteleden jonger dan 77/78 jaar bij geboorte, huwelijk, jubilea en evt. andere hoogtijdagen, waarbij de leeftijd van 77/78 jaar stapsgewijs wordt opgetrokken naar 82 jaar.
  • Team zondagse bloemen: brengen van de zondagse bloemen bij gemeenteleden als blijk van betrokkenheid.
  • Steunpunt: centraal punt voor meldingen m.b.t. omstandigheden waarbij pastorale bijstand gewenst is. Mensen die de weg rechtstreeks weten naar een van de teams of de pastor, kunnen vanzelfsprekend rechtstreeks contact opnemen.

 

Naast de hierboven beschreven structuur in teams gaat het om de onderlinge ontmoeting/aandacht hebben voor elkaar onafhankelijk van de professionals en vrijwilligers. In onze gemeente zijn verschillende zgn. proeftuintjes: samen voor lange of kortere tijd een activiteit organiseren die tegemoet komt aan de behoefte tot ontmoeting en/of het delen van een gezamenlijke belangstelling. Het initiatief daartoe komt van gemeenteleden zelf. Mogelijk met wat opstarthulp van de coördinator uit het Pastoraal Team. Hierbij denken we bijv. aan wandelen, koken/eten, iemand te eten uitnodigen, filmgroep, mantelzorggroep, literaire groep. Her en der zijn al initiatieven gestart.

Contactgegevens

Voor vragen/opmerkingen aan het pastoraal team kan contact opgenomen worden met het secretariaat, mevr. H.M. Venema.

Email: pastoraalteam@pgzuidoost-veluwezoom.nl  Tel. 0313-420449

Voor de proeftuintjes bij coördinator Roelf Lanting.

Email: renblanting@ziggo.nl. Tel 0313-413042.

Voor vragen / meldingen die je niet rechtstreeks bij een van de pastores of teams wil of kunt doen of waarvan je niet weet, bij wie je terecht kunt, kan contact opgenomen worden met het steunpunt. Dit kan per e-mail of telefoon.

Email: steunpunt@pgzuidoost-veluwezoom.nl Tel.: 0313-745518