HVG “Denk en Werk”

De ‘Vrouwenvereniging’, zoals deze groep ook wel wordt genoemd, komt om de andere week van 14.00 – 16.15 uur op de maandagmiddag bij elkaar in “De Kerkhorst” in Spankeren.
Na opheffing van de landelijke Protestantse Vrouwen Organisatie (PVO) in 2017, verdween het daarbij behorende werk- en informatieblad, dat jaarlijks een nieuw thema aanreikte met mooie artikelen, meditaties en Bijbelstudies. Vervangend leidraad zijn nu de thema’s van het maandblad “Open Deur”.

Het eerste uur van de middag wordt ingevuld met een Bijbelse verkenning. Het bijzondere van deze al jarenlang bestaande al op leeftijd zijnde vrouwengroep (nog acht dames) is dat het geloof heel duidelijk van belang is, mede door gebed, liederen uit het liedboek en vooral de geloofsgesprekken met elkaar. Een waardvol en leerzaam samenzijn voor de dames.

Het tweede deel van de middag verloopt in een ontspannen sfeer. Er wordt verder voorgelezen uit het boek: ‘Biografie van een bijzondere vrouw: Elisabeth Kübler- Ross’…Zij werd wereldberoemd door haar unieke werk met stervenden. Prachtig beschreven door Derek Gill.

Het Kerstfeest werd jarenlang met vele gasten gevierd. Daarvoor zal vanwege de fusie een nu nog niet bekend zijnde oplossing worden gevonden. Voor de Paasviering wordt gebruik gemaakt van de liturgiesuggestie van Open Deur en aansluitend is er de vertrouwde broodmaaltijd voor de dames.
Nieuwe dames zijn van harte welkom.

Details

 

  • de HVG bijeenkomsten gaan de komende maanden niet door.
  • Volg de Nieuwsbrief voor nadere informatie.

Contact

 

  • Contactpersoon: Riet Meyer.  Tel. 0313-413183
  • Bijbelse verkenning: Thea Henny.  Tel. 0313-414153
  • Creatieve invulling : Anneke Thijssen.  Tel. 0313-438798