Kerk op schoot

Kerk op schoot is een manier van vieren speciaal gericht op baby’s, peuters en hun ouders/grootouders. We vertellen Bijbelverhalen aan baby’s, peuters en hun groot-)ouders op een manier die past bij hun leeftijd en ontwikkeling. Het aanspreken van de zintuigen is dan belangrijk.

De eerste viering zal zijn op zondag 24 maart om 10.30 uur in de Ontmoetingskerk

Het verhaal dat hierbij centraal staat, is dat van Palmpasen.