Pastores

 

Ons Pastores team bestaat uit 2 predikanten, een ouderenpastor en een jongerenpastor.

 

Ds. Frans Ort

Ds. Frans Ort

predikant

T 0313 – 41 41 37
E f.ort@pgzuidoost-veluwezoom.nl

Werkdagen: dinsdag, donderdag, vrijdagmiddag

 

Jantine Groenewold

Jantine Groenewold

jongerenpastor

T 06-16642291
E j.groenewold@pgzuidoost-veluwezoom.nl

Werkdagen: dinsdag, donderdag, en wisselend in de avonden

Ronald Heins

Ronald Heins

predikant

T 06 – 33 04 70 02
E r.heins@pgzuidoost-veluwezoom.nl

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Meinie Visser-Schram

Meinie Visser-Schram

ouderenpastor

T 0316 -28 08 28
E m.visser@pgzuidoost-veluwezoom.nl

Werkdagen: dinsdag, donderdag

Ik groeide op in een predikantsgezin en ging vervolgens theologie studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen. Mijn motivatie om predikant te worden was dat ik graag ‘vanuit mijn geloof met mensen wilde omgaan.’ In wezen is dat na al die jaren predikant-zijn nog altijd niet veranderd. Ik ben in 1986 begonnen als fulltime predikant in de Hervormde gemeente in Gendringen, Megchelen en Netterden, kwam in 1994 naar Dieren, werkte in 2011-2012 als interim-predikant in Halle en verdeel sinds 2013 mijn tijd tussen de Pg Zuid-Oost Veluwezoom en de Pg Rozendaal (50%-50%). Dat ik al zo’n tijd in Dieren ben, komt doordat de gemeente een aantal malen duidelijk is veranderd in combinatie met de goede samenwerking en verstandhouding met mijn collega’s. Mijn vakspecialisaties zijn Kerkbouw en kerkinrichting, Oude Testament en Praktische Theologie. Ik heb een brede Bijbelse belangstelling als ook een grote interesse in de kruispunten van Schrift, Kerk en cultuur. Naast mijn werk schrijf en publiceer ik poëzie en verhalen, ik schilder abstract, ontwerp graag boeken en fotografeer veel.

Ds. Frans Ort

predikant

Geloof is voor mij niet vanzelfsprekend. Het stelt meer vragen dan dat het antwoorden geeft. Ons leven mag dat antwoord zijn en juist dat geeft mijn leven zin en betekenis.

Hoe waardevol is daarbij een kerkgemeenschap die naar elkaar omziet en met wie je samen handen en voeten kunt geven aan geloof en idealen.
Steeds weer word ik getroffen door de grote wijsheid die er in de bijbelse verhalen schuilgaat. Als we met de bijbelkring aan het ‘bijbelen’ zijn, ontvouwen zich steeds weer verborgen schatten die ons leren wie God is en wie ik zelf ben.
In Taizé ontdekte ik de kracht van de stilte. Dat gaf mij een diep vertrouwen in een God die mij ziet, hoort en roept. Daardoor ben ik christelijke meditaties gaan beoefenen en geven.
Het bijstaan van mensen die zoeken naar zin en naar uitwegen in hun benarde bestaan brengen me dichterbij de kern van wat Jezus ons leert.

De protestantse gemeente Zuidoost-Veluwezoom is – na Schaarsbergen, Eerbeek en Zutphen– mijn vierde gemeente. Daarnaast ben ik begeleider van de Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola en ben ik op internet betrokken bij verschillende meditatieve sites:
. eenkwartiervoorgod.nl
. biddenonderweg.org
. woordonderweg.blogspot.com

Ronald Heins

predikant

Interactie met mensen van verschillende leeftijden heeft mij altijd geboeid. In mijn werkzame leven is dit eerder tot uiting gekomen in het les geven aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Sinds het afronden van de opleiding Godsdienst-Pastoraal Werk aan hogeschool Windesheim te Zwolle in 2015 zet ik me echter in voor het pastorale werk binnen kerkelijke gemeenten. Hierbij gaat mijn belangstelling met name uit naar het ouderenpastoraat en vorming en toerusting. Met mensen op te mogen trekken in de zoektocht naar de zin van het leven zie ik als een voorrecht en een uitdaging.

De kracht van pastoraat zit, naar mijn mening, in de oprechte belangstelling die er is naar de vraag wie de pastorant is. Dit vormt een belangrijk tegenwicht tegenover het accent dat in de huidige maatschappij maar al te vaak ligt op wat iemand is of doet. In gesprekken met ouderen merk ik dat de vraag naar wie ze zijn hen vaak goed doet. Ook al omdat men diverse verlieservaringen heeft opgedaan. Daarnaast brengt het ouder worden met zich mee dat men steeds meer bepaald wordt bij het afronden van het eigen leven. Ik werk dan ook vanuit het verlangen om, vanuit mijn christelijke levensovertuiging, met ouderen op te lopen om bij de zingeving van hun laatste levensfase, waar mogelijk, van betekenis te kunnen zijn.

Meinie Visser-Schram

ouderenpastor