Het jaarthema van de PKN. Een oproep van Scriba René de Reuver om eens uit te reiken naar andere gelovigen. Om te kijken naar de eenheid en verscheidenheid onder christenen over de hele wereld. Een uitdaging om als volgelingen van Jezus te verkennen hoe je samen Gods Liefde kunt leven.

Vragen komen in mij op: Wat als je Jezus helemaal niet kent? Wat als je geloven (in Jezus of God) moeilijk vindt? Kun je dan toch Gods Liefde leven?

Naar mijn idee wordt geloven te vaak ingevuld met geloofswaarheden of het afvinken van dogma’s. Geloven is niet enkel netjes op zondag naar de kerk gaan en de regels naleven. Dagelijks geloven is omzien naar de ander én met liefde zorgen voor jezelf. Geloven is niet louter een verstandelijke opgave, maar een weg die je gaat als pelgrim. Een weg van verbinden met de wereld, de Ander en jezelf. Geloven is je toevertrouwen aan God die groter is dan jij. Daarbij mag je Jezus als voorbeeld gebruiken. Jezus laat ons zien wie God is: een God van nabijheid en verbondenheid. Een medereiziger op ons pad. Jezus gaat ons voor en wijst ons de weg. Hij helpt ons als het even niet zo makkelijk gaat. Zo reizen we met elkaar elke dag verder.

Gods Liefde leven gaat voor mij niet over maakbaarheid en naar je hand zetten, maar over nabijheid als het donker is. Het gaat over behulpzaamheid, vriendelijkheid en vertrouwen. Samen een tijdje optrekken. Er zijn voor elkaar. In actie komen. Mooi verwoord in het lied ‘Ga je mee?’. Geloven is doen.

Lied: Ga je mee?

Refrein:
Ga je mee, zeg niet nee, maar sta op en doe mee,
zet je voetstappen in die van mij,
volg het spoor en ga door, of ja jij liever voor.
Hup kom op, sluit je aan in de rij.

Welke weg wil je gaan en waar wil je naar toe?
Blijf niet zitten waar je zit, ook al voel je je moe.
Refrein

Is de weg soms te lang, zak je weg in het zand,
er zijn hobbels op het pad maar ik geef je een hand
Refrein

Loopt de weg bijna dood, zie je nergens een spoor?
In de verte wordt het licht, gaat de weg daar soms door?
Refrein

Van de CD ‘Zitten of Opstaan’, deel 3, nr. 20

Rini van Dijkhuizen, kerkelijk jeugdwerker