God,
U heeft mensen vrij en verantwoordelijk
in het leven geroepen.
Soms voel ik mij licht, vaak bevoorrecht
en bijna altijd verantwoordelijk.
Maar of ik de juiste dingen doe en laat?
Ik wil graag een mens naar uw hart zijn.
Bevraag mij maar op de keuzes die ik maak
of die ik veronachtzaam, God.

Wees de stem die mijn geweten wekt.
In ons vrije land valt er deze week veel te kiezen
over de toekomst van ons prachtige land,
over onze plek in deze complexe wereld.

Help mij om de juiste keuze te maken,
die uw schepping, onze aarde zal dienen.
Help ons allemaal om in vrijheid
verantwoordelijkheid te nemen,
zoals U het bedoeld heeft.

zondag 19 november 2023