Beste gemeenteleden,
Hierbij nodigen we u uit voor de gemeenteavond op donderdag 30 november in de Ontmoetingskerk. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar. We beginnen om 20.00 uur.

We willen deze avond een viertal onderwerpen met elkaar bespreken te weten:
− Een voorstel om het aantal gecombineerde diensten uit te breiden;
− Ervaringen delen met de nieuwe communicatiemiddelen;
− De manier waarop we met ingang van het nieuwe kerkelijk jaar het herdenkingsritueel rond het overlijden van gemeenteleden gezamenlijk vorm willen geven;
− Ervaringen delen over de nieuwe liturgie.

Zoals u ziet waardevolle onderwerpen om met elkaar over van gedachten te wisselen.
Bovendien, een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

We hopen dat u er bij bent. Mocht u geen vervoer hebben, neem dan contact op met Tinus Pater Tel. 06-51 83 60 26 en hij zorgt ervoor dat
u wordt opgehaald en weer thuisgebracht.

Van harte welkom!