Lieve God,
vurig verlangen
naar heelheid in mezelf
vuur dat niet klein te krijgen is
door alles heen blijft branden
een waakvlam in de nacht
een weg van stil verlangen
naar helderheid en
toekomstdroom
licht niet weg te vangen
warmte in mijzelf
kracht om aan te raken
verwachting word gedempt
door oorlog en geweld
alom in deze wereld
God geef ons, geef mij
hoop die onder ons
opnieuw geboren wordt

zondag 10 december 2023 – 2e advent