Op zondag 14 januari hebben we in een bijzondere dienst het project voor Colombia afgesloten.

De eindopbrengst van drie jaar acties voeren bedraagt € 25.091,43.

Wat een geweldig resultaat. Dit bedrag is mede tot stand gekomen door enkele grote, anonieme donaties en een gift vanuit het landelijk vakantiebureau, te weten € 4.200,—.Daar wordt iedere zondag gecollecteerd voor een goed doel. Dit jaar was ons project één van de doelen.

Dankbaar hebben wij steeds geld kunnen overmaken naar ons project in Colombia/Bogotá.

We zijn nu gestart voor ons volgende project: Jeugddorp De Glind. De opbrengst van de kalenders is hiervoor bestemd.