Paasgroetenactie Waarom een kaart met Pasen?

Een paasgroet doet goed. Ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt en dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie. Het is goed om de boodschap van Pasen ieder jaar weer door te geven.
De afbeelding op de kaarten is dit jaar gemaakt door een gedetineerde vrouw in de penitentiaire inrichting in Zwolle.

Op zondag 18 februari kunnen paasgroeten getekend worden na afloop van de gezamenlijke dienst in de Ontmoetingskerk, of u kunt een kaart laten schrijven door Ria van Voorst.
Om kosten te drukken vragen wij, zo mogelijk, een financiële bijdrage op de rekening van de Diaconie, zie onderstaand, onder vermelding van ‘Paasgroeten”.