GEBED VAN DE WEEK
Eeuwige, wat reken ik altijd op U –
uw troostende aanwezigheid,
uw stem die mij aanmoedigt,
dan weer mijn geweten wekt.
Niet dat ik niet met andere mensen
en dingen bezig ben,
maar wat draait het toch vaak om mijzelf
als ik U zoek.

Als U mij zoekt,
waar verlangt U dan eigenlijk naar?
Mijn stille aandacht?
Eens even niet zo jachtig en versnipperd?
Ik verlies mijzelf zo gauw
in het heilige moeten,
in de veelheid van wie en wat aandacht vraagt.
Gaat het toch weer over mij…

In deze veertigdagentijd, God,
geef mij uw verlangen te kennen
en mijn leven daarnaar te richten.

Zondag 18 februari 2024 1e van de 40 dagentijd