‘Ik buurt mee’ cheques vanaf ± 15 maart in de bus.

Ten behoeve van de uitbreiding van de Stiltetuin met een labyrint hebben wij ons weer aangemeld voor de ‘Ik buurt mee’ cheques, een actie aangeboden door de gemeente Rheden.
Wat is een labyrint?
De oudste afbeelding van een labyrint dateert uit 1200 voor Chr. Over de wereld zien we verschillende vormen van labyrint.
Ook in het Christendom heeft zich een labyrint ontwikkeld in een cirkelvorm. Ze hebben een spirituele betekenis en worden gelopen voor bezinning en contemplatie (beschouwing). Het symboliseert door de oneindigheid dat je ondanks onzekerheid en teleurstellingen niet zult verdwalen.

De cheques kunnen worden gedeponeerd in de bus op de leestafel in de hal van de Ontmoetingskerk of bij leden van de werkgroep Kerk in Actie.

Vespers in de Goede week – Koffiestop
Het is een mooie traditie in de Goede Week voor Pasen, de oecumenische vespervieringen.
Een moment van bezinning en inkeer rondom het thema: “Hier ben ik !?”. De vespers zullen worden gehouden van 19.00 – 19.40 uur in de volgende kerken/dagen;

*Maandag 25 maart om 19.00 uur in de R.K. Emmaüskerk te Dieren.

Aansluitend kunt U ook deelnemen aan de Vastenactie Koffiestop. Dit jaar is er een boeiende presentatie over het gebruik van hongerdoeken in de 40-dagentijd. De koffiestop wordt door de RK parochie georganiseerd. Het thema dit jaar is: Beter leven in een veranderende wereld.
Vastenactie zet zich in voor mensen in Zimbabwe, die zich moeten aanpassen aan de klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Hierover wordt u tijdens de Koffiestop geïnformeerd.
Helpt U ook mee? Door zelf wat te minderen in de Vastentijd? En wellicht kunt U daardoor wat weggeven? Dan bevelen we dit doel van de Vastenactie van harte bij u aan. U kunt uw bijdrage geven in de collecte tijdens de vespervieringen of overmaken op het banknummer: NL21 INGB0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie te Den Haag.

*Dinsdag 26 maart om 19.00 uur in de Ontmoetingskerk te Dieren
*Woensdag 27 maart om 19.00 uur in de Nicolaaskerk te Ellecom.

Volgend jaar zal de Werkgroep Kerk in Actie van de Protestantse gemeente Zuidoost-Veluwezoom de Koffiestop verzorgen.