Gift namens Projectkoor Dieren
Er heeft een mooi concert plaatsgevonden door het Projectkoor Dieren onder leiding van Hans Schimmel op Palmzondag, 24 maart in de Ontmoetingskerk.
De bezoekers hebben het zeer gewaardeerd. Na aftrek van de gemaakte kosten is het resterende gedeelte van de collecte overgemaakt voor ons project Jeugddorp De Glind van € 300,–. We zijn hier als Werkgroep Kerk in Actie ontzettend blij mee.

Opening Stiltetuin met labyrint
De ‘Ikbuurtmee’ actie voor uitbreiding van de stiltetuin met het labyrint is een succes geworden.
Binnen twee weken was er voldoende geld binnen om het labyrint aan te leggen.
Op zondag 12 mei, aansluitend aan de dienst, zal de tuin officieel geopend worden. We hopen dat alles, inclusief het labyrint, dan gereed is. Iedereen is van harte uitgenodigd deze opening bij te wonen. Ook voor die tijd bent u van harte welkom om de stiltetuin te bezoeken.

Bezoek aan Jeugddorp De Glind
De Werkgroep Kerk in Actie is op bezoek geweest in Jeugddorp De Glind. We hebben een rondleiding gekregen bij een gezinshuis; daar is verteld wat het is en hoe het in zijn werk gaat. Vervolgens zijn we bij het biologische tuinbedrijf geweest waar we hebben gehoord hoe jongeren daar worden opgevangen en hoe ze kunnen meewerken. Na een koffiepauze in het pannenkoekenhuis in het dorp zijn we aan de hand van een power point geïnformeerd over de vele activiteiten die worden gedaan om kinderen en jongeren een veilig thuis te geven in een omgeving die hen biedt wat ze nodig hebben voor herstel en ontwikkeling. Ook hebben we gesproken over wat er voor ons voor mogelijkheden zijn als gemeente een daadwerkelijke bijdrage te kunnen leveren. Dit gaan we als werkgroep, samen met De Glind, binnenkort verder uitwerken. Dit is in een notendop een eerste reactie; we gaan iedereen de komende tijd via Nieuwsbrief en website verder informeren.
We kunnen als werkgroep terugkijken op een warme ontvangst in Jeugddorp De Glind. We zijn enthousiast en hebben er veel zin in om hier handen en voeten aan te geven. En wij hopen natuurlijk dat wij iederéén enthousiast kunnen maken om met ons mee te doen.

Kerkmarkt 2024
Data kerkmarkt: vrijdag 12 juli t/m vrijdag 13 september, iedere vrijdag van 10.00 – 11.30 uur in/om de Ontmoetingskerk te Dieren.
Leveranciers van groente, fruit, jam, gebak bij de koffie etc zijn meer dan welkom; er is altijd veel vraag naar onze (biologisch geteelde) artikelen.
Medewerkers voor koffieschenken, opbouw markt en verkoop etc. zijn altijd welkom; laat wel even weten dat u mee wilt doen via onderstaand e-mailadres dan nemen wij contact met u op.

Giften voor ons project Jeugddorp De Glind
In januari is € 20,– ontvangen; opbrengst van lege toners en cartridges.
In februari een gift ontvangen van € 225,–
In maart € 15,– aan giften ontvangen + € 300,– van het Projectkoor Dieren.
Hartelijk dank en heel fijn dat wij deze bedragen weer kunnen inzetten voor ons project.

Wilt u iets overmaken voor ons project Jeugddorp De Glind, gebruik dan de volgende informatie: rekeningnummer: NL75INGB0000962850 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerkgemeenschap Dieren onder vermelding van ‘Jeugddorp De Glind’.

Namens Kerk in Actie, Ria van Voorst, publiciteit, tel. 0313-413010 / e-mail:
v.voorst1@kpnplanet.nl  of kerkinactie@pgzuidoost-veluwezoom.nl