Eeuwige God,

U, die ook wel genoemd wordt ‘Ik ben’,
U wil ik danken.
Uw boodschap van liefde en mededogen
is van zo’n andere orde
dan de heersende wereldorde.

De onwrikbare economische structuren
die we ons zelf hebben opgelegd,
zaaien verdeeldheid en verstrikken ons.

Ik dank u voor de mensen,
die zich hier niet bij neerleggen,
die openingen zien, de barricaden opgaan.
Die aangestoken door Uw visioen
van vrede en recht,
zicht geven op een andere werkelijkheid.

God, wees aanwezig,
dat we elkaar zien in uw Licht,
en van de aarde een leefbare aarde maken.

Zondag 21 april 2024