We voelen ons vaak verweesd God
met alle spanningen die we in ons leven
en deze wereld ervaren.
Het gevoel er alleen voor te staan:
onze onmacht is zo groot
en onze kracht soms zo gering.
Maar als een moeder zorgt U voor ons
en bent U ons oneindig nabij.
Uw zorg en liefde omringen ons leven
maar vaak op een manier
die wij niet altijd opmerken.

Schenk ons Uw Geest
Beziel ons leven,
open onze ogen en oren
dat ieder op eigen wijze
Uw stem kunnen horen,
Uw liefde kunnen ervaren.
Amen