Op zondag 12 mei, aansluitend aan de dienst in de Ontmoetingskerk, is de stiltetuin officieel geopend. Bij de tuin komt informatie te hangen, maar ook een QR-code, zodat u weet wat de bedoeling is en welke symboliek in de tuin is te vinden.
Wij hopen velen van u hierbij te ontmoeten.

De ‘ikbuurtmee’ actie voor uitbreiding van de stiltetuin met het labyrint is een succes geworden.
Binnen twee weken was er voldoende geld binnen om het labyrint aan te leggen. Met enkele vrijwilligers is daarna het labyrint in 3 halve werkdagen aangelegd. Ongeveer 770 stenen zijn ingegraven, wat ervoor zorgt dat u ca. 150 meter loopt naar binnen en 150 meter naar buiten.

Meer informatie over de stiltetuin en het labyrint.