I have a dream.

I have a dream. Bovenstaande woorden komen uit de toespraak van dominee Martin Luther King, uitgesproken op 28 augustus 1963 voor het Lincoln Memorial in Washington DC. Een profeet uit recente tijd die opriep tot geweldloos verzet tegen de rassendiscriminatie die de...

Lees meer

Liturgische schikking Pinksteren

Verbinden is ons uitgangspunt. De regenboog linten van de schikking gaan omhoog naar de hemel en weer naar de aarde. De regenboog verbind wereldwijd ook met de kerken op heel de aarde. Zo zijn we vandaag verbonden met de christen gemeente in Bangladesh. Het...

Lees meer

Aankomende kerkdiensten

Nieuwsbrief Werkgroep Kerk in Actie

Ons werk, samen met u. De Rudolphstichting zorgt, samen met een trouwe kerkelijke achterban, al meer dan honderd jaar ervoor dat Jeugddorp De Glind een plek is waar kinderen en jongeren in gezinsverband kunnen wonen, gewoon kind kunnen zijn en kunnen werken aan hun...

Lees meer

Nieuws van Werkgroep Kerk in Actie

Gift namens Projectkoor Dieren Er heeft een mooi concert plaatsgevonden door het Projectkoor Dieren onder leiding van Hans Schimmel op Palmzondag, 24 maart in de Ontmoetingskerk. De bezoekers hebben het zeer gewaardeerd. Na aftrek van de gemaakte kosten is het...

Lees meer

Reis van je Leven 19 april

Over een week is het zover: de slotavond van de Reis van je Leven Vrijdag 19 april nadert snel. Dan is de slotavond van de reis die velen onder ons de afgelopen maanden samen hebben gemaakt. Jongeren en ouderen, en iedereen er tussenin doet deze avond mee. Het belooft...

Lees meer

Bazaar 2024 – We zijn weer begonnen

De Bazaarcommissie in weer in vol bedrijf. De commissie is uitgebreid met Roos ten Veen en Casper Eikelenboom, die betrokken waren bij de organisatie van de Kerkenmarkt in Spankeren. De eerste inzamelingsdag is geweest. De uitnodiging voor het eerste...

Lees meer

Feestelijke palmpasen optocht

In de Ontmoetingskerk werd Palmpasen als vanouds gevierd met een heuse Palmpasen optocht. De kinderen van de kindernevendienst en ook de kinderen van uit de Kerk op schoot viering deden hieraan mee. Zie onderstaande foto impressie:  

Lees meer